Rouwverwerking

Kan het verlies van een kind verwerkt worden?

Soms gaat de pijn nooit helemaal over. Het is echter ook heel normaal om af en toe weer, als bij een vulkaan, erupties van gevoelens te hebben als daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld op de geboorte- en sterfdag van het kindje. Het is heel logisch dat er dan emoties bovenkomen. Dat hoort er gewoon bij. Maar de meeste rouwenden kunnen na verloop van tijd weer functioneren en het leven als zinvol ervaren.

Hoe lang duurt een rouwproces?

Over de duur van het rouwproces is weinig zinnigs te zeggen. Het varieert van enkele dagen tot jarenlang. Bij het verlies van een kind is geen tijdslimiet aan een rouwproces. Veel mensen verwachten dat een rouwende er na vier tot zes maanden wel overheen is, maar het gemis wordt dan meestal juist sterker.

Wanneer is een verlies verwerkt?

Een verlies is verwerkt als iemand er af en toe aan denkt, maar het verdriet zijn leven niet langer beheerst. Er bestaan geen regels voor hoe iemand die gemoedstoestand bereikt. De wetenschap heeft lang beweerd dat het verwerken volgens bepaalde regels verloopt. Daar zijn we vanaf. Mensen reageren heel verschillend en hebben meer of minder tijd nodig voor het rouwproces van het verlies.

Waarom hebben rouwenden in onze maatschappij moeite hun emoties te tonen?

Dood en verdriet zijn nog altijd een beetje taboe in onze samenleving. We zijn niet gewend erover te praten en we willen er liever niet mee geconfronteerd worden. We zijn er bang voor. Daarom zijn we geneigd mensen met verdriet te negeren. We gaan met een boog om hen heen en vermijden het contact. Ook heerst in onze cultuur het idee dat een evenwichtig persoon rationeel blijft, wat er ook gebeurt. Iemand die zijn gevoelens onder controle heeft, is flink. Als je openlijk je gevoelens laat zien, kun je voor 'onevenwichtig' worden gehouden. En als je gevoelens zeer intens zijn, zelfs voor 'gek'. Het gevoel gek te worden, leeft vaak bij rouwenden. Zeker wanneer zij hun eigen reacties niet begrijpen.

Het onbegrip van de omgeving doet er dan nog een schepje bovenop: het werkt als bevestiging voor rouwenden dat hun gedrag 'abnormaal' is. Daarom hebben rouwenden vaak moeite om hun gevoelens te uiten. Ze schamen zich voor hun gevoelens, alsof ze iets verkeerd hebben gedaan. Ze zijn bang om anderen met hun verdriet of frustraties te belasten. Ze zijn bang dat hun omgeving hen als zwak, onevenwichtig of zelfs als gek ervaart.

Waar kan ik met mijn verdriet heen?

Na de uitvaart begint voor de nabestaanden vaak de moeilijkste periode: het verwerken van het verlies. Iedereen doet dit op zijn of haar eigen manier. In deze moeilijke en emotionele periode zijn we er ook voor u. We komen na de uitvaart op bezoek om onder meer de dankbetuigingen te brengen en om te vragen waarmee we u kunnen helpen of adviseren. Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden we die. We geven praktische hulp en verwijzen u zonodig door naar professionele organisaties.

Welke gevoelens kunnen voorkomen in een rouwproces?

Rouw is niet alleen droefheid en depressie. Het is een scala van gevoelens, bijvoorbeeld angst, agressie, schuld, verwarring, maar ook opluchting en nog veel meer gevoelens die het bestaan soms geheel kunnen beheersen.

De gedachten aan het verlies wisselen zich af met het zichzelf ervan afsluiten, er bewust niet aan denken. De gouden regel voor het verwerken van een verlies is de gevoelens te accepteren die men voelt. In een rouwproces kunnen emoties veel heftiger zijn dan iemand gewend is. Een rouwproces raakt niet alleen gevoelens, maar dringt door in alle facetten van het leven. De werksituatie, de relaties met anderen en het zelfbeeld worden erdoor beïnvloed. Elke emotie kan opkomen, ook emoties die iemand voorheen niet kende of vreemd lijken in de context van het verlies.

Welke fysieke reacties kan een rouwproces veroorzaken?

Veranderde eetgewoontes

Het kan zijn dat mensen veel meer of minder eten en drinken dan normaal. Het komt vaak voor dat de eetlust verdwijnt of dat de rouwende helemaal geen zin meer heeft om te koken. Daardoor verzwakt hij/zij nog verder. De omgeving kan helpen door de rouwende rond etenstijd uit te nodigen of door hem/haar te helpen met boodschappen doen en koken.

Vermoeidheid, concentratieproblemen, slapeloosheid, overactief gedrag

Verdriet kan ontzettend veel energie vergen. Iemand in rouw kan zich continu vermoeid voelen, lusteloos. Niets kan hem/haar meer boeien, hi/zij blijft bij de pakken neerzitten. "Vroeger kon ik nog uren in de tuin werken, maar nu is dat te vermoeiend voor me."

Slapeloosheid is een ander effect. Vooral 's nachts komen de beelden en herinneringen naar boven. Bovendien voelen mensen zich 's nachts extra eenzaam. Lezen in bed of ontspanningsoefeningen kunnen dan helpen. Het beste slaapmiddel is fysieke inspanning overdag, als de rouwende daar tenminste toe in staat is. Zwemmen, een avondwandeling, sporten, het helpt om 's nachts makkelijker in slaap te vallen. Slaappillen bieden slechts een tijdelijke oplossing en mogen alleen in overleg met de huisarts worden gebruikt.

Ook overactief gedrag kan voorkomen. Iemand stort zich volledig op zijn werk of is constant rusteloos, kan zich niet meer ontspannen. De omgeving kan daarbij helpen door iemand mee uit te vragen voor een concert, een etentje, een boswandeling, een vakantie etc.

Veranderde seksualiteit

Door het verdriet veranderen soms tijdelijk de interesses en behoeften. Verminderde seksuele belangstelling en verminderde potentie kunnen optreden. Voor sommigen vermeerdert juist de seksuele behoefte of de behoefte aan intimiteit. Het kan helpen door met elkaar te praten over gevoelens die de seksualiteit betreffen. Breng begrip op voor het verschil in seksualiteitsbeleving in deze moeilijke periode. Je vermijdt zo van elkaar te vervreemden.

Hoe verwerkt een kind de dood?

Een kind heeft een gevoel van veiligheid nodig en haalt dat vooral uit het vaste, dagelijkse ritme. U kunt kinderen het gevoel geven dat ze vrij zijn om hun gevoelens te uiten, om wel of juist niet te vertellen wat hem of haar bezighoudt. Let u er op hoe het kind zich voelt en of schoolwerk lijdt onder het rouwproces. Het is van belang te erkennen dat rouwen veel energie kost en dat dat andere dingen tijdelijk minder belangrijk maakt. Let u vooral ook op dat het kind niet buitengesloten of gepest wordt vanwege het overlijden van een dierbare. Dat komt helaas vaak voor. 

Wanneer kinderen langdurig hetzelfde afwijkende gedrag vertonen, zeer neerslachtig zijn of zelf aangeven niet verder te komen kan het zinnig zijn extra hulp in te schakelen. Stichting Achter de Regenboog staat ouders en verzorgers bij met steun en raad in de periode voor, tijdens en na het overlijden. Daarnaast is Stichting Achter de Regenboog er voor de kinderen zelf. U kunt de stichting bereiken via telefoonnummer 0900 233 41 41.

Contact

  • Kindt uitvaartzorg
  • Klein Brabant 187
  • 5262 RT Vught
  • Postbus 85
  • 5660 AB  Geldrop
  • Telefoon: 073 684 1614
  • E-mail: 

    info@kindt-uitvaartzorg.nlneem contact op

Bel mij terug

Wij bellen u graag terug als u hier uw naam en telefoonnummer achterlaat.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.