Financieel

Hoe hoog zijn de tarieven voor het successierecht?

De tarieven van het successierecht zijn:

 • Voor echtgenoten, kinderen en ongehuwd samenwonenden die voldoen aan de eisen in de successiewet: minimaal 5% en maximaal 27%.
 • Voor ouders, broers en zusters en overige bloedverwanten in de rechte opgaande lijn: minimaal 26% en maximaal 53%.
 • Voor overige erfgenamen: minimaal 41% en maximaal 68%.

Daarnaast kan er sprake zijn van verschillende vrijstellingen. Informeer hiernaar bij een notaris of fiscalist.

Zijn uitvaartkosten financieel aftrekbaar?

Sinds 1 januari 2009 is geen fiscale aftrek van uitvaartkosten voor de inkomstenbelasting meer mogelijk. De langstlevende echtgenoten en (fiscale) partners hebben geen aftrek meer voor de kosten van een begrafenis of crematie. Ook de kosten van de uitvaart van een kind zijn niet fiscaal aftrekbaar. Soms is wel nog aftrek voor de successierechten mogelijk.

Wat is nabestaandenuitkering ANW?

De nabestaandenuitkering ANW is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. Er zijn strenge eisen om in aanmerking te komen voor de ANW. De Sociale Verzekeringsbank voert de ANW namens de overheid uit. De nabestaandenuitkering ANW stopt bij overlijden.

Woonde de overledene in Nederland dan meldt de gemeente het overlijden aan de Sociale Verzekeringsbank. Woonde de overledene buiten Nederland, dan dienen nabestaanden deze melding te doen aan de Sociale Verzekeringsbank.

Is begraven duurder dan cremeren?

Over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. Een begrafenis valt over het algemeen duurder uit omdat u te maken krijgt met grafkosten. Deze verschillen sterk per gemeente en kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Daarnaast komen er bij een begrafenis nog kosten bij voor een grafmonument.

Wat is successierecht?

Successierecht is een belasting die nabestaanden betalen over de erfenis. De hoogte van de belasting hangt af van de familieverwantschap met de overledene: hoe dichterbij de verwantschap, hoe lager het tarief.

De aangifte successierecht moet gedaan worden binnen acht maanden na de verkrijging uit een nalatenschap.

Is er verschil in uitvaart- en overlijdensrisicoverzekering?

De verzekerde bedragen bij een overlijdensrisicoverzekering zijn normaal gesproken een stuk hoger dan die van een uitvaartverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering sluit iemand als financieel vangnet na overlijden. Hierbij kunt u denken aan het kunnen aflossen van (hypotheek-)schulden of aan de kosten van levensonderhoud. Een uitvaartverzekering sluit u om de kosten van een begrafenis of crematie te kunnen voldoen.

Tot wanneer moet de inkomstenbelasting betaald worden?

Als iemand overleden is, hoeft hij vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer te betalen. De nabestaanden moeten echter nog wel afrekenen over het inkomen tot de dag van het overlijden. De belastingdienst stuurt na het overlijden aan de erfgenamen een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Over het lopende jaar tot het moment van overlijden moet over het inkomen van de overledene met de belastingdienst worden afgerekend.

Het overlijden kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting van de erven. Wanneer namelijk een nalatenschap verkregen is, is de verkrijging op zich geen inkomen. Het is echter mogelijk dat over de opbrengst wel inkomstenbelasting betaald moet worden. Ook zogenaamde postume inkomsten van de overledene worden in principe belast bij de erfgenamen. Voor de erven kan het overlijden ook nog invloed hebben op aftrek voor heffingskortingen.

Als ik verzekerd ben bij een andere verzekeraar dan waarmee Kindt uitvaartzorg samenwerkt, kan Kindt dan toch mijn uitvaart verzorgen?

Ja, ook als u niet bij Yarden, Ardanta, Onderlinge Hulp of Axent verzekerd bent, kunt u de uitvaart door ons laten uitvoeren. Indien u een sommenverzekering heeft bent u (in de meeste gevallen) vrij om een uitvaartondernemer naar eigen keuze te kiezen; u wordt niet gekort op de uitkering. Is er sprake van een naturaverzekering (dan worden er diensten geleverd) dan wordt u in de meeste gevallen gekort op het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

Moet ik inkomstenbelasting betalen over de uitkering van een levensverzekering?

Nee, over de uitkering is geen inkomstenbelasting verschuldigd. In sommige gevallen bent u wel successierechten verschuldigd.

Wat als de overledene een uitkering had omdat hij/zij arbeidongeschikt was?

Had de overledene een uitkering omdat hij/zij arbeidsongeschikt was? Dan krijgen de nabestaanden mogelijk een overlijdensuitkering. Zij ontvangen hiervoor het formulier 'Aanvraag overlijdensuitkering'.

Het UWV besluit na ontvangst van het formulier of ze een overlijdensuitkering doen. De langstlevende echtgenoot komt als eerste in aanmerking voor de overlijdensuitkering.

Is er geen echtgenoot? Dan is de overlijdensuitkering voor degene met wie de overledene samenleefde en voor wie de overledene grotendeels in de kosten van bestaan voorzag. Andere nabestaanden krijgen geen overlijdensuitkering.

Contact

 • Kindt uitvaartzorg
 • Klein Brabant 187
 • 5262 RT Vught
 • Postbus 85
 • 5660 AB  Geldrop
 • Telefoon: 073 684 1614
 • E-mail: 

  info@kindt-uitvaartzorg.nlneem contact op

Bel mij terug

Wij bellen u graag terug als u hier uw naam en telefoonnummer achterlaat.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.