Begrafenis

Mag je zelf een plaatsje uitzoeken op de begraafplaats?

Dit is niet altijd mogelijk en verschilt per begraafplaats. De beheerder van de begraafplaats kan u daarover informeren. Ook kan de keuze voor de gewenste/gekozen grafbedekking bepalend zijn voor de ’sectie’ waar het graf komt te liggen. Enige uniformiteit op begraafplaatsen is gewenst vanwege het onderhoud.

Is een eigen graf ook eigendom?

Nee, over het algemeen niet. Dit is een graf dat voor een bepaalde periode aan de rechthebbende wordt verhuurd. De grond blijft eigendom van de begraafplaats. Zo'n eigen graf wordt ook wel familiegraf genoemd.

Kan ik zelf bepalen hoe het grafmonument eruit ziet?

Tot op zekere hoogte. Tegenwoordig is vaak veel mogelijk. Maar begraafplaatsen kennen allemaal hun eigen regels met betrekking tot maatvoering of vormgeving van monumenten. Ook zijn er regels voor degelijkheid van het materiaal, constructie etc. Het is belangrijk altijd vooraf met de begraafplaats te overleggen. U kunt geen monument plaatsen zonder toestemming (vergunning) van de begraafplaats.

Wat gebeurt er als het graf wordt opgezegd?

Dan zal de begraafplaats het graf op termijn ruimen en opnieuw uitgeven. De stoffelijke resten gaan dan naar een verzamelgraf, tenzij u zelf bepaald heeft dat u deze bijvoorbeeld wilt laten cremeren.

Wat voor soorten graven zijn er?

Er zijn verschillende soorten graven. In een eigen graf, ook wel huurgraf genoemd, heeft u zelf de keus wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee maar maximaal drie personen. De minimale huurperiode is 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen.

In een familiegraf worden meerdere familieleden begraven, meestal twee tot vier personen. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf komen te liggen.

In een algemeen graf liggen drie of vier personen, die geen familie van elkaar hoeven te zijn, bij elkaar. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd en dan is niet mogelijk om de bijzetting te verlengen.

Hoe diep is een graf?

Dat hangt ervan af voor hoeveel personen een graf is ingericht. Maximaal mogen er 3 personen in eenzelfde 'eigen' graf begraven worden. Bij 3 personen is de diepte circa 3 meter. De bovenzijde van de kist dient minimaal 65 centimeter diep te liggen. Tussen en naast de kisten moet zich 30 cm aarde bevinden. Op deze regels zijn uitzonderingen mogelijk voor bestaande graven, bestaande graven in eigen grond en grafkelders.

Wat is precies een natuurbegraafplaats?

Een natuurbegraafplaats biedt u meer ruimte dan een traditionele begraafplaats. De grafbedekking bestaat uit een zwerfkei, boompje, struik of iets kunstzinnigs, mits het niet in tegenspraak is met het milieu. Er staan geen hekken of poorten en er zijn geen openings-of sluitingstijden. 

Mag je zelf weten op welke begraafplaats je begraven wilt worden?

Ja, maar dan moet de begraafplaats van uw keuze daar wel toestemming voor geven. Bijvoorbeeld: u moet dan een bepaalde binding hebben met de gemeente waarin de begraafplaats is, door bijv. geboorte of dat de ouders er ook begraven zijn. Geloofsovertuiging kan ook een rol spelen.

Kan ik verplicht worden het grafmonument op te knappen?

Ja dat kan. U bent als rechthebbende verplicht het graf in goede staat te houden. Als het graf in verwaarloosde staat verkeert, kan de begraafplaats het graf onder bepaalde voorwaarden zelfs terugvorderen. Hiervoor zijn regels gesteld in de Wet op de lijkbezorging. Ook hebben de meeste begraafplaatsen in contracten of reglementen hierover zaken vastgelegd.

Kan ik de rechten op bijzetting in een familiegraf (particulier graf) verlengen?

Ja dat kan. Na afloop van de termijn van grafrecht kunt u de termijn verlengen. In de wet op de lijkbezorging (per 1-1-2010) is vastgelegd dat de houder van de begraafplaats voor een periode van 5 tot 20 jaar een verlenging moet aanbieden. De periode die een begraafplaats voor verlenging aanbiedt, verschilt dus per begraafplaats.

Krijg je ook bericht als een algemeen graf geruimd wordt?

Ja, daarvan krijgt u bericht. In de Wet op de Lijkbezorging is het als volgt geregeld: ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte van een algemeen graf doet de houder van de begraafplaats daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende bij dat graf wiens adres bekend is.

Contact

  • Kindt uitvaartzorg
  • Klein Brabant 187
  • 5262 RT Vught
  • Postbus 85
  • 5660 AB  Geldrop
  • Telefoon: 073 684 1614
  • E-mail: 

    info@kindt-uitvaartzorg.nlneem contact op

Bel mij terug

Wij bellen u graag terug als u hier uw naam en telefoonnummer achterlaat.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.